Πυροσβεστήρας Αυτοκινήτου 1kg Ξηράς Σκόνης ABC 85%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•  Κατασβεστική Ικανότητα: 8A 34B C
•  Θερμοκρασία λειτουργίας: – 30°C μέχρι 60°C
•  Μέσος χρόνος κένωσης: 13,03 Sec
•  Προσεγγ. Μεικτό βάρος: 2 Kg
•  Προσεγγ. Διαστάσεις: 335 x 85 mm

Πυροσβεστήρας Φορητός 6kg Ξηράς Σκόνης ABC 40%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•  Κατασβεστική Ικανότητα: 21A 113B C
•  Θερμοκρασία λειτουργίας: – 30°C μέχρι 60°C
•  Μέσος χρόνος κένωσης: 20,80 Sec
•  Προσεγγ. Μεικτό βάρος: 9,90 Kg
•  Προσεγγ. Διαστάσεις: 535 x 160 mm

Αυτόματος Πυροσβεστήρας Οροφής 12kg Ξηράς Σκόνης BC 20%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•  Κατασβεστική Ικανότητα: B C
•  Θερμοκρασία λειτουργίας: – 30°C μέχρι 60°C
•  Προσεγγ. Μεικτό βάρος: 20 Kg
•  Προσεγγ. Διαστάσεις: 402 x 302 mm

H επιλογή της ποσότητας του Κατασβεστικού Υλικού για την κάλυψη συγκεκριμένου χώρου, πρέπει να υπολογιστεί από εξειδικευμένο Μηχανικό – Τεχνικό. Κατά κανόνα σε κλειστούς χώρους Ποσότητα 12Kg απαιτείται για χώρο έκτασης περίπου 10m² και ύψος 1,5 – 2m από το σημείο κατάσβεσης. Τονίζεται ότι σε χώρους με ανοίγματα, οι απαιτούμενες ποσότητες κατασβεστικού υλικού αυξάνονται λόγω απωλειών.

Πυροσβεστήρας Φορητός 5kg Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 (Βαρύς)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•  Κατασβεστική Ικανότητα: 55B
•  Θερμοκρασία λειτουργίας: – 20°C μέχρι 60°C
•  Μέσος χρόνος κένωσης: 28,91 Sec
•  Προσεγγ. Μεικτό βάρος: 17.9 Kg
•  Προσεγγ. Διαστάσεις: 665 x 152 mm

Πυροσβεστήρας Φορητός 2lt ABF

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•  Κατασβεστική Ικανότητα: 5A 34B 40F
•  Θερμοκρασία λειτουργίας: – 30°C μέχρι 60°C
•  Μέσος χρόνος κένωσης: 26,36 Sec
•  Προσεγγ. Διαστάσεις: 367 x 110 mm

Πυροσβεστικές Φωλιές & Εξοπλισμός

Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο 50 x 47 x 14

Πυρανίχνευση - Φωτισμός Ασφαλείας

Φως Ασφαλείας Olympia Electronics GR-8/leds

Τα φωτιστικά αυτού του τύπου προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους (ta 40oC) όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας. Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με τάση τροφοδοσίας. Κατά την κανονική λειτουργία ανάβουν τα LED φωτισμού (συνεχής λειτουργία) και τα πράσινα ενδεικτικά καθώς φορτίζεται η μπαταρία. Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόματα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισμού. Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του.

Καλάθι

loader
Top